ANBI Status

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Van elke ANBI wordt verwacht dat zij een (financiele) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

STICHTING LAVA/tg lava

Stichting Lava, de stichting achter tg LAVA, heeft een culturele ANBI, oftewel ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van Stichting Lava hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.
Naam instelling: Stichting Lava
Fiscaal nummer: NL8168.95545 
Contactgegevens: stichtinglava@gmail.com
Adres: Voorzorgstraat 13, 2013VM, Haarlem

DOELSTELLINGEN

Stichting Lava/tg LAVA brengt creatieve en educatieve theater- en audiovisuele producties op en over bijzondere locaties. 

TgLAVA maakt sinds 2017 locatie theater in Haarlem en Noord-Holland-boven-Amsterdam. De voorstellingen zijn tragikomisch en muzikaal. De verhalen die aan de voorstellingen ten grondslag liggen, zijn Haarlemse verhalen van vroeger en nu. TgLava verbindt het verleden met het heden door historische verhalen in het nu te plaatsen.
TgLava werkt aan een toekomst als stadsgezelschap van Haarlem. Wij willen via de voorstellingen meer verbindingen creëren tussen de Haarlemmers. Het gebruik van Haarlemse verhalen speelt hierbij een sleutelrol; het kennen van elkaars verhalen verbreedt je perspectief.
De locatie is heel belangrijk. Wij raken geïnspireerd door een plek of gebouw en willen deze inspiratie aan het publiek doorgeven. Locatie theater is tastbaar en komt dichterbij het publiek dan een voorstelling in het theater. Het zorgt ook voor een grotere verbondenheid tussen publiek en makers omdat de locatie vanzelf al spanning oproept.
We hebben een fascinatie voor gemeenschappen binnen de stad. Van tulpenkwekers en bierbrouwers tot badhuisdames en Amsterdamse importyuppen. We onderzoeken de rol van deze gemeenschappen binnen Haarlem door middel van gesprekken en bureau-onderzoek. Veel van onze voorstellingen gaan over een kantelpunt binnen de gemeenschap. De onderliggende vraag is: Wat betekenen grotere sociale en economische veranderingen voor de gemeenschappen in de stad.

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Lava is als volgt samengesteld:
Margarite Smit – voorzitter
Saskia van Gool – Penningmeester
Irene Timmer – secretaris
Kees Vriend – bestuurslid
De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd.

DONATIE

Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer: NL83RABO0123670748 ten name van Stichting Lava, onder vermelding van DONATIE.

Particulieren
Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25% (zie voorbeelden hieronder). Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent, vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar stichtinglava@gmail.com.
Voorbeeld:
Gift € 200 – 25% verhoging € 50 – aftrekbaar € 250.
Belastingvoordeel als u in de middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105. Uw gift van € 200 kost u dus € 95.
Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130. Uw gift van € 200 kost u dus € 70.
Zonder zo’n 5-jarige overeenkomst gelden er allerlei voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u die wilt weten, lichten wij u graag in.

Bedrijven
Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%. Deze verhoging is maximaal € 2.500.
Voorbeeld:
Gift: € 3.000 – 50% verhoging € 1.500 – Aftrekbaar € 4.500.
Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel € 1.125.
De gift van € 3.000 kost dus € 1.875.