Algemene voorwaarden

1. OVER DEZE VOORWAARDEN
 1. Dit zijn de algemene voorwaarden voor de gebruikers van de winkel van tgLAVA. De gebruiker wordt in deze voorwaarden aangeduid als bezoeker.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en alle bestellingen via onze winkel.
 3. In onze winkel kunnen bezoekers tickets kopen voor onze voorstellingen en producten die op de een of andere manier een relatie hebben met onze voorstellingen. 
 4. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de bezoeker en tgLAVA is Nederlands recht van toepassing.
 5. tgLAVA speelt ook voorstellingen op locaties en in theaters waarvoor de kaartverkoop via die locatie of het theater in kwestie verloopt. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van die derde partij van toepassing.

 

2. DE BESTELLING
 1. Jij bestelt (een) ticket(s) of product bij tgLAVA. Op dit moment ontstaat er een koopovereenkomst tussen jou en theatergroep LAVA.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomst tussen jou en tgLAVA.
 3. Deze algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan jou voordat de koopovereenkomst wordt gesloten.

 

3. KAARTVERKOOP
 1. Aan (programma-) aankondigingen, prijsopgaven, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. tgLAVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in brochures, website, sociale media-uitingen of advertenties.
 3. Elk E-ticket met QR-code is uniek en kan éénmalig worden gebruikt.
 4. In geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs, heeft de bezoeker geen recht op vergoeding.
 5. Na het online afrekenen van je bestelling, ontvang je een bevestigingsmail met bijgevoegde E-ticket(s). Deze dien je uit te printen of op een mobiel mee te nemen.
 6. Ook als je onverhoopt je tickets niet hebt ontvangen, neem contact met kaartverkoop of loop langs de kassa. Ter plaatse komen we er altijd uit.
 7. De QR-code wordt gescand bij de ingang van het terrein ter controle.
 8. Korting wordt uitsluitend verleend op vertoon van een geldige pas bij de kassa.
 9. Het toegangsbewijs dient (indien van toepassing samen met de kortingspas) altijd te worden getoond bij binnenkomst van de voorstellingslocatie maar kan ook op ieder ander moment door medewerkers van het theater worden opgevraagd.
 10. 10.In geval van een annulering bij een afgelaste voorstelling, kan iedereen met een toegangsbewijs voor de bewuste voorstelling een andere voorstellingsdatum kiezen. Dit in overleg met tgLAVA en op basis van beschikbaarheid. In het geval dat er geen alternatieve datum meer beschikbaar is, wordt het geld gerestitueerd of in overleg op een persoonlijk tegoed geboekt.
 11. 11.tgLAVA behoudt zich het recht voor een actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Het gezelschap is niet aansprakelijk voor eventuele typ- of drukfouten.

 

4. VERZENDING
 1. Tickets worden per mail in de vorm van een e-ticket direct verzonden.

 

5. DE BETALING
 1. De betaling vindt plaats via een overboeking, creditcard, iDEAL, Bancontact of SOFORT Banking.
 2. De bestelling wordt pas verwerkt als de betaling is geslaagd.

 

6. ANNULEREN / RUILEN TICKETS
 1. Het is niet mogelijk om voor betaalde toegangskaarten geld terug te krijgen, wel kun je je ticket doorgeven aan iemand anders. Is het ticket gekocht met een persoonsgebonden CJP of studenten-pas, dan dient deze evt. nog wel omgezet te worden naar regulier tarief.
 2. Omruilen van speeldata is eenmalig mogelijk.
 3. Indien een bezoeker, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een toegangsbewijs is dit voor eigen rekening.
 4. Doorverkoop van tickets: tickets mogen aangeboden worden op de Facebookpagina van tgLAVA en via Ticketswap.
 5. De gekochte tickets mogen niet doorverkocht worden voor een hogere prijs dan de aankoopwaarde.

 

7. KLACHTEN & GESCHILLEN
 1. Als je een klacht hebt dan kan deze gemeld worden bij stichtinglava@gmail.com

 

8. PRIVACY
 1. tgLAVA verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  naam
  e-mailadres
  telefoonnummer (optioneel)
  technische gegevens, zoals je IP adres
 2. tgLAVA gebruikt deze gegevens om je bestelling te kunnen verwerken en te bezorgen.

 

9. .ETEN & DRINKEN
 1. Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan.

 

10. FOTO & VIDEO
 1. Het maken van foto’s (zonder flits) en filmopnamen tijdens de voorstellingen is niet toegestaan.
 2. Ervoor en erna wel. Graag zelfs. Zeker als je ze deelt met ons via social media.

 

11. GEDRAGSREGELS
 1. tgLAVA behoudt zich het recht voor bezoekers die overlast bezorgen uit de zaal / van de speellocatie te verwijderen.
 2. Het is niet toegestaan honden mee te nemen in de zaal / op de speellocatie.

 

12. KINDEREN
 1. tgLAVA bepaalt voor elke (jeugd)voorstelling de adviesleeftijd voor kinderen. Kinderen onder de aangegeven adviesleeftijd worden niet toegelaten. Wij willen dat kinderen de rest van hun leven van theater genieten en niet dat een te spannende of complexe ervaring hen daarvan weerhoudt.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN tgLAVA
 1. Het verblijf van de bezoeker op onze speellocatie(s) is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
 2. tgLAVA is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (medewerkers van) tgLAVA, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen tgLAVA verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van tgLAVA wordt onder meer uitgesloten voor:
  1. schade ten gevolge van het handelen van derden ;
  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van tgLAVA gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
  3. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen tgLAVA en de bezoeker betrekking heeft;
  4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
 3. tgLAVA is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van tgLAVA. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van tgLAVA onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van tgLAVA, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.